Pages

Wednesday, December 12, 2012

Perpuluhan

PERPULUHAN
 • Sistem angka perpuluhan ialah sistem angka yang menggunakan sepuluh sebagai asas.
 • Ia merupakan sistem angka yang paling banyak digunakan, mungkin kerana manusia mempunyai sepuluh jari di tangan.
 • Perpuluhan juga merujuk kepada pecahan perpuluhan, sama ada secara berasingan atau berbeza dengan pecahan kasar. 
 • 0.75, 0.2, 1.25 dan 0.006 merupakan contoh-contoh perpuluhan.

MENUKARKAN PERPULUHAN KEPADA PECAHAN
 • Tuliskan perpuluhan dibahagikan dengan 1, seperti ini: perpuluhan / 1
 • Darabkan bahagian atas dan bahagian bawah sebanyak 10 bagi setiap nombor selepas titik perpuluhan. (Sebagai contoh, jika terdapat dua nombor selepas titik perpuluhan, maka darabkan dengan 100, jika terdapat tiga, darabkan dengan 1000, dan lain-lain.)
 • Permudahkan pecahan.
 • Contoh: Ungkapkan 0.75 sebagai pecahan. Tuliskan 0.75 dibahagikan oleh 1 = 0.75/1
 • Darab bahagian atas dan bawah oleh 100 (ada 2 angka selepas titik perpuluhan supaya adalah 10 × 10 = 100). Oleh itu, 0.75/1 = 75/100
 • Permudahkan pecahan tersebut: 75/100 = 3/4.

MENUKARKAN PERPULUHAN KEPADA PERATUSAN
 • Untuk menukar dari perpuluhan peratus, darabkan perpuluhan dengan 100, tetapi ingat untuk meletakkan tanda "%" supaya orang tahu ia adalah per 100.
 • Cara mudah untuk mendarabkan dengan 100 adalah untuk menggerakkan titik perpuluhan 2 tempat ke kanan. Oleh itu: 


Cara menyebut nombor perpuluhan

Perpuluhan sangat mirip dengan pecahan. Perbezaannya ialah bahagian penyebutnya selalunya hanya melibatkan nombor-nombor 10, 100, 1000 dan lain-lain. Dalam perpuluhan, symbol titik (.) digunakan. Simbol titik ini bertujuan untukmemisahkan angka perpuluhan daripada setiap nombor bulat di sebelah kiri titik perpuluhan.


Dalam menulis dan penyebut perpuluhan, satu perkara yang harus ditekan ialah nombor bulat iaitu nombor yang terletak di sebelah kiri titik perpuluhan dibaca seperti biasa seperti satu, sepuluh, seratus sebaliknya nombor yang terletak di sebelah kanan titik perpuluhan iaitu nombor perpuluhan dibaca satu persatu seperti enam, satu enam, enam dua satu. Lihat contoh:


Contoh-contoh lain:
0.4 - dibaca sifar perpuluhan empat 
0.04 - dibaca sifar perpuluhan sifar empat
1.4 - dibaca satu perpuluhan empat
1.14 - dibaca satu perpuluhan satu empat
11.14 - dibaca sebelas perpuluhan satu empat3 comments:

ZhengXiang Wang said...

Cikgu, selain nota di bawah, nota ini juga amat jelas dan dapat membantu saya! Terima kasih di atas perkongsian cikgu.

Evellin Wang said...

My dear friend, your note is very helpful for me when i teach my son. TQ!

Liaw Lih Ling said...

Sama-sama~

My Music